produkty

Intelektualna.pl

WSZYSTKIE PRODUKTY

Audyt IP

Wdrożenie RODO

Polityka Bezpieczeństwa

Reprezentacja w sporach

Umowy

Strategia ochrony wzoru

Ochrona know-how

Obsługa wdrożeń informatycznych

Oznaczenia i Reklama Produktów

Merchandising

Audyt ochrony danych osobowych

Reprezentacja przed GIODO

Transfer technologii i patent pools

Co to jest transfer technologii i tzw. patent pools?

Transfer technologii to inaczej ujmując wymiana technologii pomiędzy jej posiadaczem a podmiotem, który jest nią zainteresowany ze względu na zapotrzebowanie. Technologię należy rozumieć jako wszelkie badania naukowe, patenty czy nawet innowacyjne pomysły na wynalazki mogące mieć praktyczne zastosowanie. Transfer technologii niesie zatem za sobą możliwość nawiązania dialogu pomiędzy naukowcami a inwestorami.

Tzw. patent pools to w dosłownym znaczeniu zasoby patentowe. Określona organizacja zbiera liczne patenty, aby możliwy był postęp i funkcjonowanie skomplikowanych technologii (np. MPEG – 2) w sposób możliwie jak najszybszy i najprostszy. Organizacje takie to z reguły konsorcjum przynajmniej dwóch przedsiębiorstw, które umawiają się na łączenie licencji czyli tzw. cross – license aby mogła powstać dana technologia na którą istnieje zapotrzebowanie. W dzisiejszych czasach, wynalazki są coraz bardziej skomplikowane i najczęściej wymagają zastosowania wielu patentów (w przypadku MPEG – 2 były ich setki), dlatego istnienie tzw. patent pools usprawnia rozwój i postęp nowych technologii.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?

jesteś zainteresowany? / masz pytania?